Face Recognition

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đa nền tảng, đa thiết bị được EYEFIRE nghiên cứu và phát triển, với độ chính xác cao, tốc độ nhanh.

 • Đa thiết bị, đa nền tảng: Có thể nhận diện trên server, tại các thiết bị edge (AI Hub), hoặc trên các thiết bị di động (mobile, tablet, devices) chạy hệ điều hành iOS, Android
 • Độ chính xác trên 99%
 • Tốc độ nhận diện dưới 1s
 • Chỉ cần lấy 1 ảnh mẫu duy nhất
 • Chống giả mạo tuyệt đối
 • Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng, các hệ thống có sẵn

Video Motion Detection

Công nghệ phát hiện chuyển động trong video hoặc luồng camera tại một khu vực xác định

 • People Motion Detection
 • Object Motion Detection

Line Crossing Detection

Công nghệ line crossing với độ chính xác cao, thời gian thực, ứng dụng để đếm người, hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập vùng cấm

 • People Counting
 • Object Line Crossing Detection
 • Object Enter Area Detection

Anomaly Behavior Detection

Công nghệ phát hiện hành vi bất thường thông qua phân tích video, luồng camera

 • Fighting Detection
 • Abnormal Shopping Detection
 • Slip & Fall Detection

AIoT Camera Solution

Biến camera thường thành AI camera, xem và lưu trữ tập trung.

 • Live View
 • Face Recognition
 • Line Crossing Detection
 • Intrusion Detection
 • Anomaly Behavior Detection
 • Missing Object Detection
 • Smoke Detection
 • Heat Map
 • Traffic Monitoring
 • Recording

Vehicle Detection

Nhận diện và phân loại phương tiện giao thông, phát hiện sai phạm, tai nạn, sự cố giao thông

 • Vehicle Detection
 • Vehicle Classification
 • Automatic License Plate Recognition
 • Vehicle Counting
 • Wrong Derection
 • Accident Detection